เอกสารประกอบ : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 6/10/2562 14:05:32     ที่มา : กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 85

เอกสารประกอบ : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม

คลิกอ่าน เอกสารประกอบการบรรยาย และการเสวนา :

บทความน่าสนใจ     ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

31/10/2562 15:52:45
32

การชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29/10/2562 17:57:03
21

โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

17/10/2562 15:06:57
31

เอกสารประกอบ : โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

6/10/2562 14:05:32
86

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บ้านสวนสลิล ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

6/8/2562 17:26:35
44

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/7/2562 17:38:55
65

การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ และวิธีการสรรหาฯ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะวันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 09.30 ณ คณะวิศวกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/7/2562 15:19:37
123

พิธี “รดน้ำดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” วันที่ 21 เมษายน 2562 ณ ห้องคาวบอยโซน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/5/2562 10:22:06
172

เอกสาร/แบบฟอร์มในการสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

13/5/2562 14:34:30
92

เอกสาร/แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7/5/2562 16:00:29
97